رویداد «ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق»

اصلاح الگوی مصرف و مدیریت پیامدهای قطعی برق و مدیریت مصرف بهینه انرژی و فناوری های نوین و فضای مجازی از محورهای اصلی این رویداد می باشد.

با توجه به وجود مشکلات متعدد قطعی برق در روزهای اخیر در کشور و اهمیت آثار و عواقب ناشی از آن، بنیاد نخبگان استان قزوین در نظر دارد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به منظور جمع آوری ایده ها و راهکارهای صاحبنظران و متخصصان این حوزه اقدام به برگزاری رویدادی تحت عنوان «ایده های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق» نماید. سرکار خانم مرادخانی با شماره تماس 8-33365297-028 جهت هر گونه راهنمایی و هماهنگی های لازم معرفی می گردند.

با توجه به وجود مشکلات متعدد قطعی برق در روزهای اخیر در کشور و اهمیت آثار و عواقب ناشی از آن، بنیاد نخبگان استان قزوین در نظر دارد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و مرکز رشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به منظور جمع‌آوری ایده‌ها و راهکارهای صاحبنظران و متخصصان این حوزه اقدام به برگزاری رویدادی تحت عنوان «ایده‌های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق» نماید.

با توجه به اهمیت مسئله و ابعاد مختلفی که در آن تحت تأثیر هستند، ایده های نو در این زمینه بررسی و با اهدای جوایز نقدی و تامین اعتبار پژوهشی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

 تاریخ برگزاری رویداد 22 تیرماه سال جاری (بصورت مجازی) خواهد بود. 

سرکار خانم مرادخانی با شماره تماس 8-33365297-028 جهت هر گونه راهنمایی و هماهنگی‌های لازم معرفی می‌گردند.

 

 

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZkRr